Rivena-båtene er skikkelig håndverk og vakuum-teknikk

Bygging av en Rivena ECO båt er en omfattende og tidkrevende prosess. Foreløpig er vi et lite firma og kapasiteten er begrenset. Bestill derfor din båt i god tid til neste sessong.
Her skal vi etter hvert fortelle deg mer om byggeprosessen.
Se også bildene under fra andre deler av prosessen.