Huskeliste ved bilagsinnlevering:

De som har årsterminoppgave for moms ønsker vi at leverer bilagene hvert kvartal, det vil si ca. 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10.januar.

Skriv gjerne kommentarer på bilagene, hva ting er brukt til osv.. Spesielt viktig når det ikke er varekjøp, men varer til internt bruk eller vedlikehold.

Ved reiser i næring må det leveres reiseregning/oppsett over turen med dato, tidspunkt, hvor, hvorledes(reisemåte) og hvorfor(formål). Husk; underbilag.

HUSK: Alle bankkontoutskrifter MÅ være med. Gå igjennom dem før innlevering og sjekk at alle bilag vedr. næring er med, og merk av det som eventuelt er privat.

Hvis det skulle være flere spørsmål er det bare å kontakte oss for mere info.

DIVERSE SKJEMAER:

Div. opplysninger 31.12.19 jordbruk

Lastebilskjema 2019

Varelager bønder 2019

Opplysninger til årsoppgjøret landbruk 2019

Årsoppgjøret 2019

ÅRSHUSK annen næring 2019

Varelagerliste med bil 2019

Annen næring 2019

JULEBREV landbruk 2019

Egenerklæring i hht Hvitvaskingsloven AS

Egenerklæring i hht Hvitvaskingsloven ENK