Redovisning

Vi erbjuder följande redovisningstjänster:

* Löpande bokföring
* Fakturering
* Kravhantering
* Registrering och betalning av leverantörsfakturor
* Avstämningar
* Skattedeklarationer
* Löpande rapportering

Vi sköter de flesta kunder från vårt kontor, men möjligheten att vi kommer ut till er finns givetvis också.

Personaladministration

* Privatpersoner
* Enskild firma
* Aktiebolag
* Övriga företagsformer

Vi upprättar samtliga deklarationshandlingar för såväl bolaget som dess ägare.

Konsultationer

* Bolagsbildningar
* PRV-ärenden
* Skattekonsultationer
* Kontakter med myndigheter
* Fusioner
* Likvidationer
* Företagsöverlåtelser

Vi utför följande tjänster inom löne- och personalsidan:

* Lönehantering
* Förmånsberäkning
* Utbetalningar
* Semester
* Skattedeklarationer
* Kontrolluppgifter

Vi skapar och skickar ut lönespecifikationer till era anställda utefter de underlag vi erhåller från er.

Bokslut

Bokslut och årsredovisningar.

* Avstämningar
* Sedvanliga bokslutsreservationer
* Bokslutspärm med specifikationer till revisor
* Årsredovisning
* Kontakt med revisor

Vi producerar ett komplett bokslut som revisorn skall granska.

Deklarationer

Inkomstdeklarationer.