Välkommen!

Till Din Ekonom i Skåne redovisningsbyrå. Vi kan hjälpa dig med din ekonomi så att du kan lägga fokus på att ta hand om övriga delar av ditt företag.
Utöver redovisning och bokföring kan vi även erbjuda dig hjälp med andra typer av redovisningstjänster. Vi tar hand om lönehantering, bokslut och redovisning, konsultationer, inkomstdeklaration, ekonomistyrning och rapportering. Det innebär att du kan lämna över ansvaret till oss när det kommer till det mesta som rör ditt företags ekonomi. Vår verksamhet bygger på kvalitet vilket gör att vi kan ge dig lösningar som är bra och effektiva och det viktigaste av allt, korrekta. Vi följer dig hela vägen och anpassar redovisningen efter dina önskemål och krav.