Vildtopskæring

Vi modtager alt klovbærende vildt til afhudning, opskæring og pakning.

Vi beder dig udfylde og sende vildtanmeldelse inden levering. Med vildtet skal medleveres lever, lunger og hjerte medmindre, den der brækker dyret, har certifikat. Dette a.h.t. dyrlægekontrol af dyrets sundhedstilstand.

Vi fremstiller vildtpølser og andre ønskede røgvarer i egen røgovn.

Priser inkl. moms:

Kronvildt:

  • Kronhjort                   1.200,- kr.
  • Hind:                          1.000,- kr.
  • Kronkalv:                       700,- kr.

Råvildt:

  • Alt råvildt:                      400,- kr.

Røgvarer:

  • Vildtpølser                         50,- kr./kg (kød leveres fra eget dyr)
  • Andre røgvarer:                 40,- kr./kg               Do

Standard opskæringer:

Se underside til denne.