Köpvillkor

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Crossborder International AB, organisationsnummer 556653-1546, nedan kallat ”Crossborder”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.crossborderinternational.com

Priser och Avgifter

De priser som anges på Crossborders Webbshop anges inklusive mervärdesskatt (moms) eller om du väljer att visa dem utan moms. Totalpris, fraktkostnad och eventuellt andra avgifter framgår då du kommer till "kassan". Retur av varor bekostas av kunden. Fraktkostnaderna avser försändelser inom Sverige, om inte annat anges. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot Postförskott/Efterkrav, snabbleverans samt för outlösta paket.

Upprättande av avtal om köp

Crossborders varor beställs på vår webshop eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Crossborder via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. Crossborder ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år). På vår webshop kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.

Leverans

Crossborder använder följande fraktalternativ:

Varubrev, för mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.

Paket, varorna skickas till närmaste utlämningsställe. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning skall giltig ID handling uppvisas.

Hemleverans, för varor som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans under dagtid. Avisering vid hemleverans sker per telefon. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns.

Normal leveranstid är 3 – 6 arbetsdagar från det att Crossborder har bekräftat din beställning via e-post. Om produkten ingår i beställningssortimentet är leveranstiden 10-22 arbetsdagar. Längre leveranstider kan förekomma i semestertider, vid längre helger vid oförutsedda toppar eller vid stora beställningar. 

I samband med att din order skickas från Crossborders lager så skickas ett mail till angiven mail adress. Paketet/leveransen borde då nå dig inom 6 arbetsdagar. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 6 arbetsdagar ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Outlösta Paket/Försändelser

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Crossborder. Om detta sker debiteras du en avgift på 299 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Crossborders administration, frakt, returfrakt och hantering. Specialbeställningar debiteras alltid fullt pris. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Ångerrätt

Konsumenter har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du använda den medskickade retursedeln. Crossborder har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan inte använts samt är i väsentligen oförändrat skick.

Undantag från ångerrätt och returmöjlighet är varor som är specialanpassade efter kundens önskemål eller tagits hem på kundens inrådan. Brutna förpackningar återtas ej.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Crossborder eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Crossborder har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Färger på produkterna kan avvika något beroende på din bilskärms inställning. Reklamation till Crossborder ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 månader. Crossborder förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Vid reklamation, använd den medskickade retursedeln. Crossborder har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

Retur

Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

Vid köp av färg och kemiska artiklar får förseglingen inte vara bruten, varor med bruten försegling kan inte returneras. Ångerrätten gäller inte varor som tillverkats eller ändrats i enlighet med dina särskilda önskemål, exempelvis specialanpassad längd på filmer, armband, halsband eller bruten färg. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom trettio (30) dagar från det att Crossborder tog emot och godkänt returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom fraktkostnad, fakturaavgift, expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Crossborder rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

Crossborder bekostar en retur per försändelse vid ursprungsfel. För information eller hjälp vid retur som inte omfattas av retursedel och fri frakt, kontakta Crossborders kundtjänst.

Retur av kampanjvaror

Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.

Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.crossborderinternational.com och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Transportskador

Crossborder ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras omedelbart efter det att varan mottagits. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Granska förpackningens utsida noga så att den är hel och felfri. Om möjligt öppna förpackningen och granska produkten på plats om du misstänker att innehållet blivit skadat (t.ex. genom yttre åverkan, fall eller kompression). Crossborder rekommenderar starkt att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Crossborders kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada. Fotografera skadan/varan samt emballaget som bevis.

Vid retur till oss, som du betalar, står du för transportrisken/skador. Emballera väl!

Om transportskadan ej anmäls omedelbart av dig (1-2 dagar) försvinner din rätt att erhålla ny oskadad vara. Detta beror på att fraktbolaget då inte heller ersätter oss för skadan.

Betalning

I samarbete med PayPal & VISA erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning.

Genom att lämna information i kassan godkänner du betalningsföretagets villkor. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du Crossborders allmänna köpvillkor.

Betalföretagen presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Du kan fritt välja betalningsallternativ.  Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. All information som du lämnar är skyddad och krypterad.

Företag, kommuner etc, kan efter kontakt med oss erbjudas fler betalningsallternativ.

Kontantbetalning mot Postförskott/Efterkrav

Betalning mot Postförskott/Efterkrav sker när paketet hämtas ut på det valda utlämningsstället. Postförskott/Efterkrav betalas kontant alternativt med betalkort. Paketdistributörens avgift på f.n. 59 kr (SEK) tas ut i samband med betalning mot Postförskott/Efterkrav och återbetalas ej vid retur.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Crossborders skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Crossborders förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Crossborder rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter

Crossborder ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med Crossborder samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Crossborder, eller Crossborders samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden genom att kontakta oss och den valda betalningspartnern.

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Crossborder rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Crossborder inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

Felmarginal vid avkapning kan förekomma upp till 3%.

Handgjorda smycken kan variera max 3-5 mm i längd.

Fri frakt vid köp över 600kr.

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, tag kontakt med Crossborders kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på vår startsida samt under rubriken kontakta oss. Company website: www.crossborderinternational.com.