Elektronik utveckling

PCB PCB Design

Framtagning av design, system utveckling där vi kan hjälpa er med framtagning av koncept studier, byggnation av prototyper, framtagning av produktionsunderlag.

CE - märkning av era produkter.

Testsystem med Labview och automattest med HIL samt SIL testsystem.

Autonoma Robotar

Robot ROV

Utveckling och framtagning av framtidens autonoma robotar som klarar att navigera själva med hjälp av intelligenta system. Teknik som GPS, Vision, radar samt bildbehandling.

Autonomous Flight ArDrone with ROS software

3D CAD / CAM

Design samt re-design vid behov, jobbar med moderna verktyg som kan enkelt konvertera ifrån 2D ritningar även bilder skapas vi en 3D modell som vi även kan fräsa fram i vår CNC maskin alternativt 3D printning.

IOT - Internet Of Things

Koppla upp era system till Internet via våra moduler, Temperatur, Elförbrukning, Larm, Kommunicera direkt med era maskiner, via CAN, Seriell och via Ethernet.

Displayer

Display 4D System displays

Vi presenterar displayer ifrån 4D Systems Australien, modulära system där vi anpassar till er applikation

Mjukvaru utveckling

Software Software

Mjukvaru utveckling i C, C#, Java, Android och assembler m.fl. för tidskritiska system, embedded programmering. Modellbaserad utveckling med erfarna programmerare.

Plattformar såsom TI, PIC, Atmel, ARM med flera...