Pasientinformasjon- Fritt behandlingsvalg

Christiania Herteklinikk drives av erfarne hjertespesialister. Vi tilbyr kort ventetid med mulighet for time til utredning på dagtid, kveldstid og helg. Vi tilbyr  utredning av alle hjertedykdommer .

Christiania Hjerteklinikk er en godkjent Fritt behandlingsvalg-aktør. Det vil si at du som pasient kun betaler egenandel (se oppdatert pris her (se under avsnittet “Egenandeler på sykehus/poliklinikk”)).  Fritt behandlingsvalg er et tilbud der du som pasient skal kunne velge fritt blant godkjente helseaktører, både private og offentlige. Målet er å redusere ventetiden og bedre utredningstilbudet. 

Hvordan bestille time gjennom FBV ordningen - Fastlegen må sende henvisning til lokalsykehuset for rettighetsvurdering før du kan få time hos oss. I henvisningen kan du som pasient opplyse fastlegen om at du ønsker hjerteutredning ved Christiania Hjerteklinikk. Sykehuset har plikt til å rettighetsvurdere henvisningen innen 10 dager. - Du vil bli satt opp til time så snart vi mottar henvisningen fra sykehuset.  Ta kontakt ved spørsmål gjennom post@Christianiahjerteklinikk.no eller send sms melding på mobil 91927510. 

Husk å gi beskjed minst 24 timer før planlagt time dersom du er forhindret fra å møte. Hvis ikke blir du belastet med takst tilsvarende dobbel egenandel som er standard etter avtaleverket.  

Pasientinformasjon-Hjerteutredning utenom henvisning:

Bestiller du time uten godkjent henvisning må du dekke alle utgifter selv. Det er sjelden behov for full utredning. 

 
Konsultasjon inkl. klinisk undersøkelse og samtale 2500,-
Konsultasjon med arbeidsbelastning (arbeids-EKG) 3500,-
Konsultasjon med ultralydundersøkelse av hjertet 3500,-
Konsultasjon med ultralyd av halspulsårene 3500,-
Konsultasjon med langtids EKG-registrering 3500,-
Konsultasjon inkludert flere prosedyrer (arbeidsbelastning og ultralydundersøkelse av hjertet) 4500,-
Konsultasjon inkludert flere prosedyrer (arbeidsbelastning, langtids-EKG og ultralydundersøkelse av hjertet) 5500,-

Informasjon til fastleger

Hvordan gå frem for å henvise til Christiania Hjerteklinikk gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg.

  • Send henvisning til lokalsykehuset. I henvisningen opplyser du om at pasienten ønsker hjerteutredning ved Christiania Hjerteklinikk. Sykehuset har plikt til å rettighetsvurdere henvisningen innen 10 dager.
  • Vi setter pasienten opp til time så snart vi mottar henvisningen, det presisseres at henvisningen må rettighets vurderes ved lokalsykehuset før pasienten kan komme til time. Ved spørsmål, ring 91927510, evt epost til post@christiniahjerteklinikk.no. 

Her finner du klinikken

Våre lokaler ligger sentralt plassert mellom Økern og Løren, i samme 8.etasjers teglstenbygg som huser Medical City.

Vi holder til i 2. etasje i samme lokaler som Økern hjetresenter

Kollektivtransport: T-bane til enten Løren (T4) eller Økern (T4 og T5), ca 10 min gange. Det er mange bussforbindelser til Økern. Sjekk gjerne reiseplanlegger i www.ruter.no
Med bil: parkering finnes rett utenfor bygningen (avgiftsbelagt). Innkjøring til parkeringsplassen fra Lørenveien ca. 50 m lengre opp, kjør så nedover hele parkeringsplassen forbi Würth, inntil du står utenfor et 8.etasjers teglstenbygg (se bilde).