Utbildning inom Projekt och Projektledning

 

Larsson Consulting utvecklar kurser och genomför utbildningar i egen regi. Dessutom genomför vi utbildningar för andra utbildningsleverantörer.

 

Vi samarbetar med:

LIFE Academy: genomför utbildningar som inriktar sig mot Hållbar Utveckling. Huvudinriktningen är Förnybar energi (t.ex. vindkraft), Energieffektivisering och nyttjande av modern informations och kommunikationsteknik (ICT). I samarbete med LIFE Academy utvecklar vi en utbildning i Hållbar Projektledning. Till höger på denna sida finns en introduktionsföreläsning om projektledning gjord för LIFE Academy.

Strategy Execution: ett internationellt företag som arbetar globalt med utbildningar bl.a. inom ledarskap och projektledning. Strategy Execution har kontor bl.a. i Stockholm och i London.

 

Consensus: jobbar med utbildning, rekrytering och personaluthyrning. Baserade i Örebro, men arbetar i hela mellansverige. Larsson Consulting och Consensus samarbetar med utveckling och genomförande av utbildningar inom projektledning.