Metoder och Verktyg för Projekt och Projektledning

 

Larsson Consulting arbetar med projektledning för olika typer av projekt. Dessutom arbetar företaget med förändringsarbete för att öka kundens effektivitet i projektarbetet. Därvid följs en utvecklad arbetsmodell i steg enligt nedan:

1. Analys av existerande Projektverksamhet
Projektmodell
Organisation
Rolldefinitioner
Dokumentation

2. Planering av nödvändig Utveckling och Förändring
Effektivisering av projektmodell (införande av hållbarhetstänkande)
Klara rollbeskrivningar och väldefinierad organisation
Förenkling av dokumentation
Planering av webbstöd

3. Genomförande av Förändringar
Utbildningar och ledningsseminarier
Processförändringar (införande av hållbarhetstänkande)
Verksamhetsstöd
Uppföljnings- och Kontrollsystem

De fundamentala begränsningarna för Hållbar Projektledning