VÄLKOMMEN TILL LARSSON CONSULTING


Larsson Consulting är ett företag med bred kunskapsbas och stor internationell erfarenhet som arbetar inom områdena avancerad teknik, utbildning, projektledning och projektmetodik, samt hållbar utveckling.

Låt Larsson Consulting bli Din partner för att hjälpa organisationen att växa och utvecklas inom dessa områden

Bild 1 Bild 1 Bild 1 Bild 1 Bild 1 Karlstad

Vi arbetar globalt

Larsson Consulting har sin bas i Karlstad, men vi arbetar globalt.

Våra uppdragsgivare finns i Karlstad, Örebro, Stockholm och London.

Vi har genomfört utbildningsuppdrag i Europa, Afrika, Mellanöstern och Sydostasien.

Vi arbetar med utbildning

Vi arbetar tillsammans med utbildningsorganisatörer, men ger även kurser i egen regi.

Vi hjälper till med kursutveckling och genomförande, men även kursplanering och organisation.

Kontakta oss för mer information!

Utbildning i Kuwait