Standardinstallation av laddstation

Installation av laddstation om grundförutsättningarna uppfylls.

4 800,00 SEK • Artnr: Stdinstallation
 • Vikt, kg: 0

Beskrivning av artikel

STANDARDINSTALLATION LADDSTATION

 • Montering av laddstation på vägg.
 • Kabeldragning upp till tio meter inkl vit kabelkanal.
 • Kommunikation mellan mätare och laddstation.
 • Inkoppling av laddstation till elskåp.
 • Snabbsäkring installeras i elskåp vid behov.
 • Driftsättning och funktionskontroll av laddstation.
 • Håltagning i två väggar (ej betong).
 • Ifyllt leveransprotokoll
 • Avstädning av installationsplats.
 • Två års garanti på installationsarbetet.FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Bil- och framkörningsavgift till fastighet inom 25 km radie från Stockholm city debiteras separat med 740kr inkl moms
 • Gräv, schakt och återställning ingår ej.
 • Uppsäkring av elcentral ingår ej.
 • Utbyggnad eller flytt av elcentral ingår ej.
 • Håltagning genom betongvägg ingår ej.
 • Eventuella hinder så som; torkat kablage, rörstopp, inspårning av rör, tidigare felaktigheter i elinstallationen, extra materialbehov – debiteras extra.
 • Extra hjälpmedel som exempelvis lift eller byggställning ingår ej.
 • Fastigheten är korrekt ansluten till elnätet med tre faser.
 • Fastigheten har en huvudsäkring om minst 20 ampere.
 • Installationsarbetet utförs under ordinarie arbetstid 07:00-16:00.

Tillkommande arbete och material utöver ovanstående sker på löpande räkning. Priser kan lämnas av installatören. Alla merkostnader utöver standardinstallationen faktureras fastighetsägaren. Dessa extraarbeten och kostnader ska signeras av beställaren/kunden.

Totalsumma:
  Till kassan