Förskola Träffen, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Nyköpings kommun
att bygga en ny förskola vid Träffen.

Byggnaden kommer att utföras i två plan och inrymma
10 avdelningar med plats för 150 barn, total yta 2030 m2.

Runt byggnaden kommer det byggas 5 st komplementbyggnader
såsom förråd, miljörum mm. Behandlad tomtyta är ca: 10 200 m2.

Projektet ska starta under september månad 2019
och vara färdigställt 31 maj 2021.

 

Äldreboende Koggen, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Maison Forte att bygga ett äldreboende på Brandholmen.
Projektet består av 2 st flerbostadshus med 5 våningar plus vind med fläktrum mm, med totalt 84 st lägenheter
12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende (SOL).
Bostadshusen sammanbinds med en byggnad i 2 plan innehållande kontor, personalutrymmen, storkök ock kiosk/cafè/närlivs,
samt en förbindelsegång för plan 3, 4 och 5. Total byggnadsyta ca 7500 m2.

Projektet ska starta under september månad 2018 och vara färdigställt 15 mars 2020.

Garage, Brf Stallet Oppeby

Byggmästarna har fått i uppdrag av Riksbyggen
att riva befintliga garage och uppföra 11 st nya garagelängor med
141 st garageplatser samt 25 st carportsplatser med kringliggande markarbeten.
Projektet ska påbörjas under maj månad och ska vara färdigställt okt -2019.

Fritidshus Djursvik

Byggmästarna har fått i uppdrag att uppföra ett fritidshus av betong
vid Djursvik, Oxelösund.
Projektet är påbörjat ska vara färdigställt under 2019.