Byggvaruhandel Nya Rehns

Vi har fått uppdraget av Nordströms Bygghandel AB
att uppföra en ny byggvaruhandel för Rehns på "nya Hemgårdsområdet".

Byggnaden har ca 7 800m2 uppvärmd yta som består av hämtlager, bearbetning,
buffertlager, snickerilager och en intilliggande butik på ca 1 000 m2.
Ett övre plan på ca 300 m2 med fläktrum, sprinklercentral mm.

Byggnaden kommer även bestå av ett utvändigt trälager och lastning/lossning
på ca 3 000 m2.
På tomten kommer även en ca 15 meter hög sprinklerbyggnad uppföras.
Total behandlad markyta är ca 25 000 m2.

Projektet kommer att påbörjas under februari 2018 och vara färdigställt
under januari 2019.

Kv Mejseln 7 & 8, nybyggnad av flerbostadshus i Trosa

Byggmästarna har fått uppdraget av Conventor AB
att bygga 70 lägenheter i Trosa.

Projektet är en fortsättning på första etappen Mejseln 2,
men denna gången som bostadsrätter.

Projektet består av 9 st 3-våningsbyggnader med fristående förråd på gården.
Total byggnadsyta (BTA) ca 6083 m3.

Projektet ska starta under september månad och vara färdigställt
under maj - juni 2019.

 

Nyköpings Gymnasium, Gripenskolan

Byggmästarna har fått uppdraget av Nyköpings kommun att utföra en nybyggnation, renovering och ombyggnation vid Nyköpings Gymnasium, Gripenskolan.

Entreprenaden är indelad i tre huvuddelar och kommer att genomföras i samarbete med Nyvest Bygg AB.          
De tre huvuddelarna består av en ombyggnad av hus A (Den bef. aulabyggnaden), ca 6475 m2 som kommer att utföras av Nyvest Bygg.
Vidare sker rivning av del hus B (Den gamla teknikbyggnaden) och en nybyggnation av Hus X, ca 5665 m2, som utförs av Byggmästarna.
Efter att det nya hus X är färdigställt ska det göras en ombyggnation av hus C (expeditionsbyggnaden) även denna kommer att utföras av Nyvest Bygg.

Hus A (Nyvest) Påbörjas den 30 juni och skall vara färdigställd den 31 maj 2017.

Hus X (Byggmästarna) Påbörjas den 30 juni och skall vara färdigställd den 30 nov 2017.

Hus C (Nyvest) Påbörjas den 30 nov 2017 och skall vara färdigställd den 31 maj 2018. 

 

Kontor och verkstad för Bil- och Traktorservice

Byggmästarna har fått i uppdrag av Sörmlandsporten att bygga
en ny anläggning för Bil & Traktor i Nyköping.

Anläggningen ska uppföras på fastigheten som ligger mellan 
"Konservkompaniet" och Värmeverket på Idbäcken.
Markytan är ca: 11 000 m2 och byggytan ca: 3 000 m2
och kommer att inehålla verkstadshall, kontor och personallokaler.

Projektet påbörjas under november 2016 coh ska vara färdigställt
under januari 2018.