Äldreboende Koggen, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Maison Forte att bygga ett äldreboende på Brandholmen.
Projektet består av 2 st flerbostadshus med 5 våningar plus vind med fläktrum mm, med totalt 84 st lägenheter
12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende (SOL).
Bostadshusen sammanbinds med en byggnad i 2 plan innehållande kontor, personalutrymmen, storkök ock kiosk/cafè/närlivs,
samt en förbindelsegång för plan 3, 4 och 5. Total byggnadsyta ca 7500 m2.

Projektet ska starta under september månad 2018 och vara färdigställt 15 mars 2020.

Garage, Brf Stallet Oppeby

Byggmästarna har fått i uppdrag av Riksbyggen
att riva befintliga garage och uppföra 11 st nya garagelängor med
141 st garageplatser samt 25 st carportsplatser med kringliggande markarbeten.
Projektet ska påbörjas under maj månad och ska vara färdigställt okt -2019.

Fritidshus Djursvik

Byggmästarna har fått i uppdrag att uppföra ett fritidshus av betong
vid Djursvik, Oxelösund.
Projektet är påbörjat under april månad och ska vara färdigställt under mars månad 2019.

 

Kv Mejseln 7 & 8, nybyggnad av flerbostadshus i Trosa

Byggmästarna har fått uppdraget av Conventor AB
att bygga 70 lägenheter i Trosa.

Projektet är en fortsättning på första etappen Mejseln 2,
men denna gången som bostadsrätter.

Projektet består av 9 st 3-våningsbyggnader med fristående förråd på gården.
Total byggnadsyta (BTA) ca 6083 m3.

Projektet ska starta under september månad och vara färdigställt
under maj - juni 2019.