Långsjöskolan Huddinge

Byggmästarna har fått uppdraget av Huddinge Samhällsfastigheter att bygg en ny skola F - 3
med plats för ca 360 elever i Segeltorp, Huddinge.

Byggnaden har en yta på ca 5 000 m2 och total behandlad tomtyta är ca 8 000 m2
plus markberedning för en avlämningsparkering som ligger i närheten.

Projektet ska starta i april 2020 och vara färdigställt under maj månad 2022.

Ny lastvagnsverkstad till Rejmes på hemgårdsområdet, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Fastighets AB Bettorp att bygga en ny lastvagnsverkstad och tvätthall för
försäljning, service och reparation av lastbilar och bussar vid hemgårdens industriområde i Nyköping.
Byggnaden har en yta på ca 2 500 m2 och total behandlad tomtyta är ca 30 000 m2.

Projektet ska starta omgående och vara färdigställt under maj månad 2021.

Förskola Träffen, Nyköping

Byggmästarna har fått uppdraget av Nyköpings kommun
att bygga en ny förskola vid Träffen.

Byggnaden kommer att utföras i två plan och inrymma
10 avdelningar med plats för 150 barn, total yta 2030 m2.

Runt byggnaden kommer det byggas 5 st komplementbyggnader
såsom förråd, miljörum mm. Behandlad tomtyta är ca: 10 200 m2.

Projektet ska starta under september månad 2019
och vara färdigställt 31 maj 2021.