VD/Arbetschef
Marcus Wiklund
070-380 99 97
vxl. 0155-28 06 60

Entreprenad-
ingenjör
Mats Hall
070-215 02 52
vxl. 0155-28 06 60

Platschef
Robert Eng
070-392 24 50

Platschef
Fredrik Karlsson
070-230 99 99

Projektledare
Jimmy Gustavsson
070-246 24 50

Platschef Byggservice
Ulrik Lindberg
070-682 30 00

Arbetsledare
Hampus Malm
070-682 00 28

Arbetsledare
Stefan Enqvist
072-703 87 19

Ekonomi/Personaladm.
Åsa Leijon
0155-28 06 60

 

Maila oss på namn.efternamn@byggmastarna.com