VD

Marcus Wiklund
070-380 99 97
vxl. 0155-28 06 60

 


             

Projektledare

Jimmy Gustavsson
070-246 24 50
Platschef Byggservice

Ulrik Lindberg
070-682 30 00

Styrelse-
ordförande

Leif Persson
070-557 88 65
Platschef

Fredrik Karlsson
070-230 99 99

Ekonomi/
Personaladm.

Åsa Leijon
0155-28 06 60

 


Maila oss på namn.efternamn@byggmastarna.com

 

 

 

Platschef

Robert Eng
070-392 24 50

Arbetsledare

Stephanie Strömberg           

072-703 87 19

 

Mammaledig för närvarande

 

 

Entreprenad-
ingenjör

Mats Hall
070-215 02 52
vxl. 0155-28 06 60