Styret 2019

Leder: Paul Flatlien
Sekretær: Svein Gunnar Huset
Kasserer: Odd Arild Halbjørhus
Styremedlem: John Kåre Haugen
Styremedlem: Kristian Thoresen
Styremedlem: Stei Egil Sæter
Styremedlem: Kent Roger Dalen
Styremedlem: Lars Peder Tomter

Vårt kontonummer er 2280.34.48586