Vår målsetting:

  • Være en selvstendig forening
  • Påvirke utviklingen av Visma Contracting
  • Utveklse erfaringer rundt 3-parts systemer knyttet mot Visma Contracting
  • Være et bindeledd mellom brukerne og Visma Contracting

 

Hvilken funksjon har vi? 

Brukerforeningen er et felles forum og fungerer som et felles talerør ovenfor Visma, på vegne av alle medlemsbedriftene. Vi i brukerforeningen har kontinuerlig kontakt med våre medlemmer på den ene siden og med Visma på den andre. Vi har sterk innflytelse på utviklingen av systemet og våre innspill blir lyttet til og tatt til følge. 

Våre medlemmer ser at deres tilbakemeldinger og ønsker blir implementert i systemet, og selv en liten bedrift kan ha stor påvirkningskraft. I tillegg er foreningen en arena for faglig og systemfaglig utveksling av erfaringer mellom medlemmene. Dette er verdifullt ettersom mange av dem sitter alene, eller i små miljøer.