Sponsring

Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden. Vi arbetar ideellt för att förbättra brottsoffers villkor samt ge medmänskligt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga via våra lokala brottsofferjourer.

Brottsofferjouren samarbetar med polisen, socialtjänsten och flera andra myndigheter samt en rad olika ideella organisationer. De flesta brukar kunna ställa upp på de frågor Brottsofferjouren driver.

Vill du och ditt företag hjälpa oss att hjälpa brottsoffer, vittnen och anhöriga? Då är du mycket välkommen att kontakta generalsekreterare Fredrik Mellqvist för att diskutera villkor för sponsring och CSR-samarbeten. Fredrik Mellqvist nås på 08-550 486 08 eller fredrik.mellqvist@boj.se

Du är också välkommen att ge oss konkret stöd genom att erbjuda de varor eller tjänster ditt företag utför. Dataprogram och annonser är exempel på stöd vi har fått och som hjälpt oss i vår verksamhet.
Stöd Brottsofferjourens arbete för brottsoffer med en gåva via vårt 90-konto.

Plusgiro: 90 03 44-3

Bankgiro: 900-3443

Swish 123 900 34 43