Närhet som gör ont

En bok om våld mot närstående, frakt tillkommer. Se 10-pack under erbjudanden

  • Artnr: 501
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våldet påverkar kvinnors och barns hela livssituation, hälsa och möjlighet till självständighet.

Närhet som gör ont erbjuder en gedigen genomgång av problematiken kring mäns våld mot kvinnor. Utgångspunkten är att kunskap är en viktig grund för att ge ett bra stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld. Här presenteras olika forskares förklaringsmodeller kring våldsprocessen och våldets konsekvenser. Boken innehåller också fakta om rättsprocessen och lagstiftning på området. Den utsatta situationen för barn som upplever våld i hemmet ägnas ett särskilt kapitel.

Närhet som gör ont är framtagen för stödjare inom Brottsofferjouren, men boken är dessutom en ovärderlig kunskapskälla för alla som i sitt arbete kan komma att möta våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld. 

Närhet som gör ont är skriven av Brottsofferjourens Sveriges  generalsekreterare Eva Larsson och kom ut första gången 2003. 2010 reviderades boken. Den nya reviderade upplagan av boken innehåller, förutom uppdateringar, bland annat ett utökat kapitel om stöd inom jouren där läsaren får konkret vägledning i att som stödperson bemöta den våldsutsatta kvinnan. Boken innehåller också ett nytt kapitel om särskilt sårbara grupper, till exempel äldre, personer med funktionsnedsättning och lesbiska, homosexuella, bisexuella och transpersoner (lhbt-personer), som kan ha ett extra stort behov av stödinsatser då de utsätts för våld av en närstående. 

Boken är ett utmärkt utbildningsmaterial och innehåller ett förslag på arbetsplan för studiecirkel med sex träffar.

ISBN: 978-91-976609-6-9
Utgivningsår: Reviderad upplaga 2010
Antal sidor: 120
Bandtyp: Häftad