Torbjørn Mengkrog 1934-2016 | Minneord

Torbjørn Mengkrog 1934-2016 | Minneord

Æresmedlem i BKOK Torbjørn Mengkrog (82) døde 25. september 2016. 

Med Torbjørns bortgang har Brandval/Kongsvinger OK og norsk orientering mistet en trofast tjener og god kamerat gjennom mange år. Han ble utnevnt til æresmedlem i BKOK i 2006. 

Ved siden av sin lange aktive karriere med gode prestasjoner både nasjonalt (NM-premiert) og på kretsnivå, har Torbjørn vært kretsformann og nestformann i gamle Glåmdal O-krets. Likeledes har han bekledd de fleste verv i tidligere Kongsvinger ILs O-gruppe. Etter sammenslåingen av Kongsvinger Ils O-gruppe og Brandval OK i 1995 var han BKOKs trofaste oppmann og redaktør av klubbavisen Fellesposten. Oppgaver han hadde fram til 2012. 

Torbjørn sa sjelden nei til å ta et tak for klubben, det være seg dugnader, løpsarrangement, turorientering m.m. I tillegg var han en sosial person som kom godt overens med de personer han kom i kontakt med innen idretten. 

Våre tanker går til Torbjørns pårørende , og BKOK lyser fred over hans minne.

06.10.2016 01.21