Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Kubbens øverste og viktigste organ - Årsmøtet - avholdes torsdag 16. februar, kl. 18.30. Møtested er i ØstCom ASs lokaler på SIVA - nærmere bestemt Norvald Standsveg 146.

Årsmelding med saksliste, regnskap 2016, forslag til budsjett 2017 og forslag til organisasjonsplan følger under:

Årsmelding med saksliste

Regnskap 2016 og budsjett 2017

Organisasjonsplan

15.05.2017 21.34