Maskinbyggnation/automation

Bildnamn

Maskinbyggnation är kärnverksamheten hos Bröderna Hermansson. Företaget fokuserar på att utveckla produktionsmetoder samt att ta fram produktionsutrustningar för tillverknings-, hanterings- och förpackningsindustrin. Vi ansvarar för hela framtagningsprocessen från idé till full produktion. Vi erbjuder även prototypframtagning.

Genom åren har vi upprättat ett brett kontaktnät och kan välja mellan ett stort antal leverantörer av t.ex. robotsimulering, el- och styrteknik samt mekanisk tillverkning.

Företagets egen verkstad används för montering och testkörning av utrustningarna innan leverans till kund.

Projektarbete

Bildnamn

Bröderna Hermansson driver små och medelstora industriprojekt.

Vi ombesörjer: upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenör, besiktningar och uppföljningar samt bevakar fortlöpande teknik, leveranstid och kostnadsramar mot anlitade leverantörer.

Vi kan även ingå som mekansvariga i större projektgrupper.

Koncept/ Förstudier

Bildnamn

BR Hermansson kan utföra konceptstudier i tidiga projektfaser. Det kan handla om idéframtagning, konsekvensanalyser, budgetkalkyler, tidplaner m.m.

Maskinkonstruktion

Bildnamn

Bröderna Hermansson kan erbjuda konstruktionstjänster i form av layoutarbete, processupplägg, 3D-konstruktion, tillverkningsunderlag m.m.

Mek- och pneumatikbesiktningar