Ombyggnad av robotstation för hantering av motorpaletter. Teamster/Volvo Car.

2017-12-04 12:38