Vår miljöpolicy

Miljö


Bröderna Hermansson
ska ständigt jobba med arbete och utveckling av kostnadseffektiva och miljöanpassade lösningar och miljöfrågor för att få en minskad miljöpåverkan på luft, vatten, mark och resurser utan att sänka kvaliteten på de produkter som erbjuds.

En gemensam målsättning för gruppens företag är att sälja produkter och tjänster i enlighet med en hållbar utveckling av vår miljö.


Detta uppnår vi genom att:

• se miljöarbetet som en viktig del av verksamheten inom gruppen

• tillse att tillämplig miljölagstiftning följs, samt föreskrifter och övriga krav som verksamheterna berörs av

• ständigt söka nya miljövänligare produkter och sätt att arbeta

• utbilda och motivera våra anställda till ett miljövänligare agerande

Vår viktigaste miljöaspekt är leveranser anpassade till miljön. Därför erbjuder vi våra kunder alternativ i våra anläggningsofferter.