Kort om Borgstad Regnskap AS

Vi har kontor på Lisleby (i 2.etasje, over Kiwi) i Fredrikstad og er for tiden tre ansatte, alle med bakgrunn fra praktiske funksjoner og yrker. Samlet har vi mer enn 60 års yrkeserfaring fra forskjellige områder innen hovedsakelig næringsliv, men også fra bank, det offentlige og organisasjoner.

 Tjenester

For våre klienter fører vi regnskap og leverer mva-oppgaver, vi håndterer alle rutiner vedrørende lønn og vi fakturerer klienters varer, løpende husleie med mer. Enkelte klienter har spesielle behov som også utføres; blant disse er prosjekt- regnskap for bygningsbransjen, klientreskontro for advokater og oppgjørsføring for eiendomsmeglere.  Vi utarbeider selvangivelse og årsregnskap til Brønnøysund for våre faste klienter og for kunder som bare har behov for disse tjenestene alene.

 I tillegg bistår vi om ønskelig ved etablering av nye og endring av eksisterende selskap, korrespondanse med myndigheter og leverandører, generell rådgivning og ved utarbeidelse av formularer, avtaler og kontrakter.  Vi vil dog i enkelte saker finne det riktig å henvise videre til revisor eller advokat.

 Bransjer

Som de fleste regnskapskontorer jobber vi innen mange bransjer. Eiendom, handel, håndverksbedrifter, advokat og restaurant er blant de største, men ikke de eneste, hos oss. Vår bakgrunn inkluderer både produksjon, handel, service og tjenester.

 Geografi

Selv om det meste av kommunikasjonen i dag skjer elektronisk og pr. post, ønsker vi at våre klienter er lokalisert innen et område som det er greit å besøke fra tid til annen. Vi har nå klienter i Vestfold, Oslo og i de fire største Østfold-byene.

 Tilgjengelighet

Vi har mange klienter som arbeider utenfor «ordinær» arbeidstid og -uke og vi har funnet det naturlig å være tilgjengelig ut over det som kanskje er vanlig. Så hvis det er behov kan våre klienter gjerne kontakte oss både på kveldstid og på ukens to siste dager uten at det anses som noe ekstra hos oss.

 ===========================================================================