Private omsorgstjenester

Vi kan bidra til at dagene blir enklere? Ingen oppgave er for liten - ingen oppgave for stor:


Hva kan vi tilby deg?
Hjemmehjelptjenester - Vaktmestertjenester


Vi har godt kvalifiserte ansatte med lang erfaring. Ved behov vil vi kunne samarbeide med andre relevante helse- eller omsorgstjenester


        RING VÅRT SERVICENUMMER                992 96720