Næringsbygg / Offentlige bygg
I en tid hvor kostnader og effektivisering settes i sentrum kan verken offentlige eller private virksomheter overse gevinsten ved tjenesteutsetting (outsourcing) av driftsfunksjoner. Kostnadsreduksjon er sjelden det eneste langsiktige målet med tjenesteutsetting. Vekt på kjernevirksomhet er vel så viktig for å generere en bedre lønnsomhet.

På byggdriftssiden vil BO-NÆR Servicesenter AS være en naturlig samarbeidspartner for å oppnå reduserte kostnader og bedre lønnnsomhet. Vår styrke er kvalitet, kvalifisert ressurstilgang, pris og ikke minst gode samarbeidsrelasjoner.

Næringsbygg / Offentlige bygg
I en tid hvor kostnader og effektivisering settes i sentrum kan verken offentlige eller private virksomheter overse gevinsten ved tjenesteutsetting (outsourcing) av driftsfunksjoner. Kostnadsreduksjon er sjelden det eneste langsiktige målet med tjenesteutsetting. Vekt på kjernevirksomhet er vel så viktig for å generere en bedre lønnsomhet.

På byggdriftssiden vil BO-NÆR Servicesenter AS være en naturlig samarbeidspartner for å oppnå reduserte kostnader og bedre lønnnsomhet. Vår styrke er kvalitet, kvalifisert ressurstilgang, pris og ikke minst gode samarbeidsrelasjoner.