BO-Nær Servicesenter AS har nå utviklet sitt tjenester til også å omfatte service på hvite-/brunevarer. 

Velkommen!

Hvitevareservice Bestill service på dine hvitevarer her (klikk på bilde)!

Vi dekker området nord for Steinkjer dvs. hele Namdalen. Dette gjelder både service hvite-/brunevarere , byggdrift og montering etc. satelittbasert bredbånd.

Uno-x Vi representere Uno-x i Namsos
Breibånd Vi representerer Breiband.no i Namdalen
InfoCare Vår samarbeidspartner