Klikk på bildet for å registrere oppdraget Serviceoppdrag

BO-Nær Servicesenter AS har nå utviklet sine tjenester til også å omfatte service på hvite-/brunevarer.