Exempel på utförda uppdrag i närtid

2018-2019

Projekt Slussen - En ny bussterminal i Katarinaberget. Här skapas en knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Terminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och tunnelbana.
Framtagning av Tekniska lösningar / Kalkyler / Förfrågningsunderlag / Bygghandling för Styr och övervakning av ventilation.

2018

Stockholm Exergi - Högdalenverket - Nybyggnad Panna 8 - Pannhusventilation.
Framtagning av Tekniska lösningar / Kalkyler / Systemhandling / Förfrågningsunderlag / Bygghandling för Styr och övervakning av ventilation.

2018

Sollentuna Kommun, Gärdesskolan. 500 elever. 
Framtagning av Förfrågningsunderlag / Bygghandling för Styr och övervakning avseende nybyggnad av Skola.
Skolan anslutes till befintligt styr- och övervakningssystem fabrikat iFIX.

2017-2018

Sollentuna Kommun, Töjnaskolan. 600 elever.
Framtagning av Förfrågningsunderlag / Bygghandling för Styr och övervakning avseende nybyggnad av Skola.
Skolan anslutes till befintligt styr- och övervakningssystem fabrikat iFIX.

2017

Fabege - Kv Lagern - Fd Råsunda Fotbollsstadion - Lokaler för Förskola, Skola och LSS-boende.
Framtagning av Systemhandlingar / Förfrågningsunderlag för Styr och övervakning. Befintliga kontorslokaler byggs om.

2016-2017

Locum, Danderyds Sjukhus 
Framtagning av Förfrågningsunderlag / Bygghandling för Styr och övervakning avseende ombyggnad av ett flertal byggnader inom sjukhusområdet. By04 Talklinik - By06 Godsmottagning - By17 Paramedicin - By43 Gascentral.
Byggnaderna anslutes till befintligt styr- och övervakningssystem fabrikat Citect.

2016-2017

Fabege - Kv Pelaren - Nya Söderstaden - Huvudkontor för 3.
Framtagning av Systemhandlingar / Förfrågningsunderlag för Styr och övervakning. Sakkunnig under upphandlingen av SÖE.
Kontorshuset är på cirka 22.000 kvadratmeter och huskropparna varierar mellan sju till fjorton våningar.

2016

Sollentuna Kommun, Tegelhagens Nya Skola. 600 elever.
Framtagning av Förfrågningsunderlag / Bygghandling för Styr och övervakning avseende nybyggnad av Skola.
Skolan anslutes till befintligt styr- och övervakningssystem fabrikat iFIX.

2015

Fabege - Kv Hörnan - Fd Råsunda Fotbollsstadion - Huvudkontor för Tele 2.
Framtagning av Systemhandlingar / Förfrågningsunderlag / Bygghandlingar för Styr och övervakning.
Kontorshuset blir på cirka 19.000 kvadratmeter och huskropparna varierar mellan fem till tretton våningar.

2014

Södra Djursjukhuset, Huddinge. ROT
Framtagning av Förfrågningsunderlag / Bygghandling för Styr och övervakning avseende ombyggnad / tillbyggnad, utbyte av ventilationsaggregat samt ny komfortkyla. GOLD-aggregat samlas i gemensam WEB-portal.

2013

Uppsala Akademiförvaltning, Drottninggatan 4, Uppsala. ROT
Framtagning av Förfrågningsunderlag / Bygghandling för Styr och övervakning avseende ombyggnad / utbyte av Ventilationsaggregat
i fastigheten. GOLD-aggregat och Rumsreglering integreras med PLC/WEB-Server.

2009-2012

Citybanan, Stockholm. En 6 km järnvägstunnel som förläggs mellan Tomteboda och Södra station.
Framtagning av Tekniska lösningar / Kalkyler / Förfrågningsunderlag / Bygghandling för Styr och övervakning av, värme-kyla-ventilation av tunnel och stationsområden. Ett en-gång-i-livet-projekt! Ett lärorikt och krävande uppdrag.