Exempel på utförda projekt i närtid

Minneberg - Traneberg / Stockholm

Ett bostadområde med 900 lägenheter (Brf) och en total husarea på ca 95.000 m2.

Bostadsområdet Minneberg, färdigställdes i mitten av 80-talet och har allt sedan dess förvaltats av HSB Stockholm. 

JAG har som entreprenör ansvarat för anläggningens styrsystem ända sedan området byggdes!
Mer än 30 års kontinuitet från ide´till funktion!
Förtroende är inte något man får. Det är något man förtjänar. Tack för förtroendet!

2017

35 Frånluftsfläktar lägenheter
Totalentreprenör med ansvar för Konstruktion / Projektledning / Installation och Idrifttagning av en uppgradering / ombyggnad av styr-regler-övervaknings-systemet för områdets 35 Frånluftsfläktar som betjänar lägenheterna med frånluft. Återvinning via värmepumparna i panncentralen. Styrutrustningen anslutes till befintligt WEB-baserat BACnet PLC-system av fabrikat Sauter.

2016-2017

Sopsuganläggning för 250 ton hushållsavfall per år.
Totalentreprenör med ansvar för Konstruktion / Projektledning / Installation och Idrifttagning av en uppgradering / ombyggnad av styr-regler-övervakningssystemet för områdets Sopsuganläggning.

Anläggningen styrs från en Centralenhet (PLC) placerad i Panncentralen. Centralenheten är ansluten till en WEB-Server för intern / extern betjäning.Centralenheten kommunicerar, via en Modbus RTU-bus med Styrundercentraler ute i området. Lokalt ute i anläggningen finns Ventilskåp som manövrerar Sektionerings-, Tillufts- och Bottenventiler. Totalt finns 9 st. Styrundercentraler som betjänar 56 st. lokala Ventilskåp.Styrutrustningen anslutes till befintligt WEB-baserat BACnet PLC-system av fabrikat Sauter.

2013-2014

Värmeproduktion och Ventilation.
Totalentreprenör med ansvar för Konstruktion / Projektledning / Installation och Idrifttagning av en uppgradering / ombyggnad av all styr-regler-övervakning inom bostadsområdet. Bostadsområdet Minneberg har, trots att det är mer än 30 sedan det byggdes, en jämförelsevis låg energiförbrukning. 60-70 kWh/m2! Området producerar sin egen värme i en Panncentral bestående av Värmepumpar (återvinning ur frånluft) och Elpannor samt en Oljepanna, som reserv. Värmelagring sker i en ackumulator på 260 m3. Driftoptimering mellan energislagen för lägsta produktionskostnad. Området har 6 Undercentraler, 4 Barnstugor och 2 Gemensamhetslokaler samt ett antal kommersiella lokaler. Styrsystemet uppgraderades första gången 1995 och det är nu dags för den 3:e generationen av styrsystem. Nu installeras ett WEB-baserat BACnet PLC-system av fabrikat Sauter. Systemet omfattar ca 100 flödesbilder med totalt ca 1800 dynamiska adresser / taggar fördelade på ett 50-tal PLC’er som betjänas via en gemensam WEB-portal.