Företaget

BK AUTOMATION AB är ett Entreprenad- och Konsultföretag inom Fastighetsautomation.

BK AUTOMATION AB ägs och drivs av mig, Björn Kjellström.

Kompetensen

Min verksamhet baseras på mina kunskaper och erfarenheter från mer än 45 års arbete inom Automation.

Jag har arbetat med Automation inom Processindustri, Värmeproduktion och Fastighet.

Efter mer än 30 år som anställd tog jag 2004 steget över till ett eget företagande. Och på den vägen är det!

Entreprenören

Genom ett nära samarbete med ett nätverk av etablerade Elinstallatörer och Apparatskåpsbyggare skapas bästa möjliga projektorganisation oavsett storlek på entreprenaden. Jag har under mina 45 verksamma år levererat >350 entreprenader.

Konsulten

Sedan 2008 arbetar jag som underkonsult till Helenius Ingenjörsbyrå AB.
Fram till idag har >100 uppdrag genomförts.