Våra tjänster

 

Vi arbetar med arkitekthandlingar för nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader. Vi tar även uppdrag inom kostnadsbedömning och kvalitetsansvar enligt PBL.

  • Arkitektprojektering
  • Skisser - Utredningar
  • Kostnadsbedömningar
  • Bygglovshandlingar
  • Bygghandlingar
  • Beskrivningar
  • In- och utvändig färgsättning
  • 3D-visualiseringar
  • Kontrollansvarig enl. PBL  (certifierad av Kiwa Sverige AB)