Övriga projekt

Villa Göta, Hjo

Ombyggnad av befintlig förskola. 

 

 

 

 

 

Ombyggnad av tandvårdsklinik till bostads lägenheter. 

Kv. Rådjuret, Skövde