Kv. Kålfjärilen 1, Skövde

 

Om- och tillbyggnad av enfamiljshus. Nytt inglasat uterum.

Bygglov sökt hösten 2013.