Cejn AB

 

Kv. Cylindern 1/Kv Ventilen 2, Skövde

Vårt samarbete med Cejn AB sträcker sig över lång tid och det har blivit många större och mindre om- och tillbyggnader under åren.

Senast en ombyggnad av lager mm till kontor samt ny entré för Cejn Norden. Klart januari 2013.

Till höger visas visualisering gjord inför renovering av omklädningsrum åt Cejn AB samt efter-foto.