Medarbetare

    

 

Åke Biversten

Företagets VD och grundare.

Byggnadsingenjör SBRK / arkitekt med 50 år

inom konsultbranschen.

 

E-mail:   ake@biversten.se

Tel:       0500-41 42 30, 0708-43 85 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Lindblad

Byggingenjör

 

   

Tel:        0500-41 42 35