Human Resources

Utvecklande samtal

På Big Hill arbetar vi utifrån ”Det utvecklande samtalet”. Genom att arbeta med kvaliteten på samtalandet kan ledningsgrupper, arbetsteam eller individen i sig utveckla sin kommunikation.

I det utvecklande samtalet kan vi bli lite klokare på varför det är som det är och blir som det blir. Men för att kunna förstå problem och reflektera på ett djupare plan än vi vanligtvis är vana vid, krävs det något mer än vi brukar uppleva vid t ex de trevliga, givande samtal man kan ha runt fikabordet eller hemma hos vänner på en middag.

Det krävs att miljön är sådan att det utvecklande samtalet alls kan bli av. Förutsättningarna för ett riktigt bra samtal upplever vi är dessa:

  • Nyfikenhet – alla visar genuint intresse genom nyfikna, öppna frågor.
  • Det är ett öppet klimat där det inte finns någon prestige utan alla vågar dela med sig.
  • Ett aktivt och ärligt lyssnande som är fritt från värderingar.
  • Det finns tid för reflektioner och tysthet och att kunna stanna i samtalet.
  • Delaktighet – alla har ett intresse i att dela med sig så att samtalet kan komma framåt.

Om att kommunicera: Sigge Eklund uttryckte det så här vid ett tillfälle: ”Vi har kommunicerat i hundratusentals år men ändå är vi så dåliga på det.”

Vår uppfattning är att vi har utvecklats mycket bara det senaste decenniet i hur vi samtalar, men vi märker fortfarande att det finns väldigt mycket att göra inom området. Genom att förbättra vår kommunikation kan vi bli än bättre på att undvika missförstånd och rädsla och allt som kan komma ur bara de två känslorna.

 

 

Ledarutveckling

Mental träning för talanger och elitidrottare

Jag, Charlotte, har läst till "Certified Mental Practitioner" och att träna mentalt är något som ligger mig varmt om hjärtat. Idag  coachar jag ett antal elitsatsande idrottare. Eftersom jag själv har sett vilka effekter det kan ge för människor att må bättre, se sin potential och nå sina mål vet jag att det är ett verktyg inte bara förbehållet idrottsvärlden.