Charlotte Nathansson

Bakgrund

Jag har arbetat inom områdena ledande och lärande under lång tid. Jag ser mig själv som en sann humanist men tror fullt och fast på att målet/uppgiften i organisationen måste styra. Eftersom jag har lätt för att se helheter och skapa goda relationer är utvecklingsarbete något jag med tiden har blivit bra på.  Med min förståelse för människor och mitt genuina intresse för utvecklingsfrågor, söker jag hela tiden sätt att stötta och utveckla organisationen.

Min erfarenhet vilar bl a på att ha arbetat 10 år på den enhet som styr utvecklingen av ledarskapet och lärandet i Försvarsmakten (www.fmlope.se). Nu har jag kunnat ta min gedigna erfarenhet av utvecklingsarbete och nyttja det inom affärsvärlden kring allt från ledarskap, chefskap, kultur, värdegrund, kompetensförsörjning, lärande och utveckling på såväl grupp- som individnivå.

Vad driver mig?

Att få jobba med människor i både lättare och svårare situationer har gjort mig oerhört ödmjuk för hur jag kan se på lärande och utveckling av individer. Det har präglat mig mycket att försöka bli duktig på att lyssna och även kommunicera. För att kunna våga tänka nya tankar krävs det att det finns en god förmåga till samtalande och eftersom jag är så intresserad av – varför det blir som det blir när vi gör som vi gör – är jag djupt tacksam för att jag får arbeta med frågor som ligger mig så varmt om hjärtat.

 

 

 

 

Petter Lindström

Jag heter Petter Lindström och jobbar på Big Hill AB.

Vi hjälper företag med HR!

Vem är jag?

Som person är jag nyfiken, prestigelös, teknikintresserad och affärsinriktad. Har lätt för att se helheter och har över 20 års erfarenheter inom Human Resources, samt med ledar- och  organisationsutveckling. Utifrån mitt genuina intresse för HR och att utveckla medarbetare, söker jag hela tiden sätt att stötta och utveckla affären.

Jag har genom under åren arbetat i olika ledningsgrupper, byggt upp HR-funktioner, ansvarat för allt från comp & ben, rekrytering, avveckling, kompetensutveckling och förhandlingar främst i Norden, men även varit ansvarig för HR i Östeuropa och Afrika.

Jag har haft förmånen att arbeta med många olika frågor såsom ledarskap, kultur/värdegrund, mångfald, kompetensförsörjning, löneprocesser och arbetsmiljö.