Bergo Tools ergonomiska knivar på vetenskaplig grund.

Vad är ergonomi?
Ergonomi är vetenskapen om en optimering av samspelet mellan mäniskan och miljön enligt principen "att anpassa arbetet till människan". Man tar hänsyn till varje människas naturliga förutsättningar, men också till hennes begränsningar, vid utformningen av verktyg, arbetssätt och arbetsplatser. Ergonimi ser också till det anatomiska, fysiologiska och psykologiska aspekterna av människans arbetsmiljö, för att uppnå ökad säkerhet, hälsa, komfort och effektivitet i arbetet

 

Belastningsskador I Sverige år 1991 registrerades 28.000 belastningsskador i muskler, leder, senor och skelett. I 17 % av fallen var handverktyg inblandade. Medeltiden för  sjukskrivning var 70 dagar.


Vad är det som orsakar belastningsskador? En kombination av hög kraft och högfrekvent användning samt dålig arbetsställning kan orsaka belastningsskador, t ex karpaltunnelsyndrom.

Behövs  ergonomiska handverktyg?                           Belastningsskador är nutidens största yrkessrisk. Genom århundraden har människan använt verktyg för att utföra en mängd olika uppgifter, huvudsakligen inom jordbruk och industri.


Vad är ergonomiska handverktyg?Ergonomiska handverktyg är utformade för att mäta yrkesmannens högt ställda krav.

Konsekvernserna av att strunta i ergonomi.När arbetsplatserna inom industrin blir säkrare och när de svåra arbetsolyckorna minskar i antal, dras uppmärksamheten mer och mer till skador som kan utvecklas under en längre tid.

Arbetsolyckor 103.000 arbetsolyckor inträffade 1991 i Sverige. 25 % av dessa, dvs 25.300 olyckor, drabbade följande kroppsdelar: Fingrar 52% Hand o handled 28% Arm o axel 20%


Olyckor 13.300 olyckor sker med följande verktyg, redskap och maskiner:  Handverktyg 60% Handhållet redskap 14% Handhållen maskin 26%

.