Rolleprofil utvidet

Rolleprofil basert på både egenvurdring og tilbakemeldinger fra observatører

  • Artnr: A200

Beskrivelse av artikkelen

Kartleggingen for en utvidet rolleprofil skjer ved at man får tilsendt en link på e-post, klikker inn, registrerer seg og besvarer et spørreskjema. I skjemaet blir man bedt om å ta stilling til hva man typisk gjør i ulike arbeidssituasjoner. Et enkelt poengsystem gjør det mulig å gi flere svar. Det tar ca 15 minutter å besvare skjemaet.

I forhold til en standard rolleprofil vil en utvidet rolleprofil skjøte på med tilbakemeldinger fra andre. I praksis  skjer det ved at du i tillegg får anleding til å invitere andre til å gi sin tilbakemelding. Vi kaller det å invitere observatører. Observatørene blir ikke bedt om å si hva de synes eller liker, men de skal gi uttrykk for hva de har sett, hva som preger atferden din. Dette gir deg verdifull tilbakemelding og bedre nyansering av rollen din.

Etter at du har besvart spørreskjemaet vil du få tilsendt en rapport på e-postkontoen som du registrerte deg med. Den gir en beskrivelse av dine styrker, tillatte svakheter og en diskusjon av typiske situasjoner og utfordringer som du sannsynligvis vil trives i. Dette kalles en rolleprofil. Hensikten med en rolleprofil er å bevisstgjøre og stimulere til refleksjon om egne måter å være på. Se eksempel.