Standard rolleprofil

Belbin rolleprofil basert på din egenvurdering

  • Artnr: A100

Beskrivelse av artikkelen

Kartlegging basert på en standard rolleprofil skjer ved at man får tilsendt en link på e-post, klikker inn, registrerer seg og besvarer et spørreskjema. I skjemaet blir man bedt om å ta stilling til hva man typisk gjør i ulike arbeidssituasjoner. Et enkelt poengsystem gjør det mulig å gi flere svar. Det tar ca 15 minutter å besvare skjemaet.

Etter at du har besvart spørreskjemaet vi du få tilsendt en rapport på e-postkontoen som du registrerte deg med. Den gir en beskrivelse av dine styrker, tillatte svakheter og en diskusjon av typiske situasjoner og utfordringer som du sannsynligvis vil trives i. Dette kalles en rolleprofil. Hensikten med en rolleprofil er å bevisstgjøre og stimulere til refleksjon om egne måter å være på. Se eksempel