Spørrekort B1/B2 - 1stk

180 spørrekort, uttrykk, ordtak og metaforer, nivå B1/B2

  • Artnr: 102021

Beskrivelse av artikkelen

Bruk av spørrekort gir variasjon i undervisningen, aktiviserer alle elevene samtidig og er effektiv repetisjon. Spillet gir trening i å lese, lytte og svare.

Spørrekort B1/B2 består av 180 kort, og deltakerne lærer

  • uttrykk
  • ordtak
  • metaforer

Bruksanvisning

Læreren fordeler kortene i fem bunker etter farge. Hver bunke legges i liten pose med «lås». To eller tre deltakere jobber sammen. Bunken med kort legges på bordet med baksiden opp. En deltaker trekker et kort, leser spørsmålet og svaralternativene.

Partneren svarer a, b, eller c, og trekker deretter neste kort. Deltakerne fortsetter til alle kortene er brukt opp.

Deltakeren må lese så tydelig at partneren forstår spørsmålet og svaralternativene. Alternativt kan svaret holdes over mens partneren får se teksten før svar avgis.

Spillet aktiviserer alle elevene, er effektiv repetisjon og gir lese- og lyttetrening.

Bla i utdrag av kortene

lagt til handlevogn