Spørrekort B1 - 4stk

180 spørrekort, uttrykk, ordtak og metaforer, nivå B1

  • Artnr: 102018

Beskrivelse av artikkelen

Bruk av spørrekort gir variasjon i undervisningen, aktiviserer alle elevene samtidig og er effektiv repetisjon. Spillet gir trening i å lese, lytte og svare.

Spørrekort B1 består av 180 kort, og deltakerne lærer

  • ord og uttrykk
  • uttrykksmåter i ulike situasjoner
  • ordtak og metaforer

Bruksanvisning

To eller tre deltakere jobber sammen. 20-30 kort brukes om gangen. Bunken med kort legges på bordet med baksiden opp. En deltaker trekker et kort, leser spørsmålet og svaralternativene.

Partneren svarer a, b, eller c, og trekker deretter neste kort. Deltakerne fortsetter til alle kortene er brukt opp.

Deltakeren må lese så tydelig at partneren forstår spørsmålet og svaralternativene. Alternativt kan svaret holdes over mens partneren får se teksten før svar avgis.

Elevene er muntlig aktive og repeterer ord og fagstoff.

Et godt råd er å fordele kortene i små poser etter tema. Små poser med ”lås” fungerer utmerket og er atskillig bedre enn gummistrikker som etter kort tid ryker. Etterpå samles alle poser med samme tema/farge i egnet boks. Læreren tar med i klassen boksen med det aktuelle temaet, og alle elevene får mulighet til å repetere det samme stoffet.

Bla i utdrag av kortene