Spørrekort A2 - 10stk

55 spørrekort pr eske, geografi, yrker, samfunnskunnskap

  • Artnr: 102028

Beskrivelse av artikkelen

Bruk av spørrekort gir variasjon i undervisningen, aktiviserer alle elevene samtidig og er effektiv repetisjon. Spillet gir trening i å lese, lytte og svare.

Hver eske består av 55 kort og er fordelt på følgende temaer:

  • Geografi
  • Yrker
  • Samfunnskunnskap

 

Bruksanvisning

To eller tre deltakere jobber sammen. 20-30 kort brukes om gangen. Bunken med kort legges på bordet med baksiden opp. En deltaker trekker et kort, leser spørsmålet og svaralternativene.

Partneren svarer a, b, eller c, og trekker deretter neste kort. Deltakerne fortsetter til alle kortene er brukt opp.

Deltakeren må lese så tydelig at partneren forstår spørsmålet og svaralternativene. Alternativt kan svaret holdes over mens partneren får se teksten før svar avgis.

Elevene er muntlig aktive og repeterer ord og fagstoff.

I en klasse på 20-24 elever, er det tilstrekkelig å ha 8 sett av kort. 2-3 elever jobber sammen. Alle kan da jobbe med samme tema samtidig.

Utdrag av kortene