Samfunnsfag FVO modul 4 - Lærerperm

Samfunnsfag for modul 4 i forberedende voksenopplæring (FVO).

  • Artnr: 101028

Beskrivelse av artikkelen

Kopieringsoriginal. 163 sider.

Elevboka er et eget produkt som du finner her.

Samfunnsfag for modul 4 i forberedende voksenopplæring er et læremiddel i tråd med forsøkslæreplanen i samfunnsfag for forberedende voksenopplæring (FVO) og bygger på kompetansemålene etter modul 4.

Læremiddelet består av elevbok og lærerperm. Elevboka inneholder tekster, ordforklaringer og oppgaver. Lærerpermen inneholder oppgaveark og tilleggsmateriell til hvert kapittel.

Materiellet er tilpasset elever som nærmer seg A2 og elever som har passert A2 og er på vei mot B1.

Mange og varierte oppgaver legger til rette for differensiering. Oppgavene dekker behovet for repetisjon, individuelt arbeid, samarbeid, muntlig og skriftlig trening.

Her kan du se utdrag av lærerpermen:

Bla i utdrag av permen