Samfunnsfag FVO modul 3 - Lærerperm

Samfunnsfag for modul 3 i forberedende voksenopplæring (FVO).

  • Artnr: 101031

Beskrivelse av artikkelen

Kopieringsoriginal. 159 sider.

Elevboka er et eget produkt som du finner her.

Samfunnsfag for modul 3 er et læremiddel i tråd med forsøkslæreplanen i samfunnsfag for forberedende voksenopplæring (FVO). Boka bygger på kompetansemålene etter modul 3.

Læremiddelet består av elevbok og lærerperm. Elevboka inneholder tekster, ordforklaringer og oppgaver som styrker ordforståelsen. Lærerpermen består av to deler. Den første delen inneholder oppgaveark til hvert kapittel. Læreren kopierer aktuelle oppgaveark til elevene. Den andre delen inneholder tilleggsmateriell til hvert kapittel. Læreren kopierer og klipper opp det tilleggsmateriellet som passer for klassen.

Samfunnsfag for modul 3 er skrevet for elever som nærmer seg A2-nivå i norsk.

Både elevboka og lærerpermen inneholder mange og varierte oppgaver som legger til rette for differensiering. Oppgavene dekker behovet for repetisjon, individuelt arbeid, samarbeid, muntlig og skriftlig trening.

Det er en forutsetning at læreren bruker kart og bilder i presentasjoner for å illustrere teksten. Mitt ønske er at Samfunnsfag for modul 3 skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å gi elevene tilpasset undervisning.

Her kan du se utdrag av lærerpermen:

Bla i utdrag av permen

lagt til handlevogn