Firkort

Firkort er et hjelpemiddel i norskopplæringen, fire esker hver med 180 kort

  • Artnr: 102019

Beskrivelse av artikkelen

Firkort er et hjelpemiddel i norskopplæringen.

Materiellet består av fire esker, hver med 180 kort. Hvert kort har tegning og ordbilde. Det er fire eksemplarer av hvert kort.

  • ESKE I: MAT OG KLÆR
  • ESKE II: I KLASSEROMMET OG I HUSET
  • ESKE III: TRANSPORT, YRKER OG FRITID
  • ESKE IV: PLANTER OG DYR

Materiellet egner seg godt i begynneropplæringen både for voksne, ungdommer og for barn.

Kortene kan også brukes i 1.–3. klasse og i spesialundervisning.

I mindre grupper kan kortene brukes for å lære elevene nye ord og forskjellige strukturer. Lærerveiledningen gir mange ideer til bruk av kort i muntlig språktrening.

I større klasser deles elevene inn i små grupper på 3 når de skal spille memory eller firkort. Lærerveiledningen inneholder regler for spill.

Når elevene spiller firkort eller memory, er det tilstrekkelig å bruke 36 kort om gangen. Elevene spiller da med kort med samme farge. Kortene fra en eske bør fordeles i fem små poser etter farge.

Bruk av kort og spill i undevisningen er en effektiv og morsom måte å lære på. Det gir variasjon og skaper en god stemning i klasse.

Bla i utdrag av kortene

Lærerveiledning