Brettspill

En samling brettspill fra nivå A1 til B2

  • Artnr: 101025

Beskrivelse av artikkelen

Kopieringsoriginal. 58 spill.

Permen er en samling med brettspill fra nivå A1 til B2. Permen inneholder også brettspill til naturfag og samfunnsfag i grunnskole/forberedende voksenopplæring.

Brettspillene forstørres til A3. Ei gruppe på 2-3 deltakere spiller sammen. Hver deltaker har en spillebrikke. F.eks. kan små legoklosser i ulike farger brukes. Hver gruppe har en terning. Hvis det er et ønske om at spillet skal vare lenger, kan terning med bare 1, 2 og 3 brukes.

Hvert brett har fra 15 til 75 «stasjoner». Spillene legger til rette for muntlig aktivitet. Eksempler på oppgaver er «FORTELL», «LAG EN SETNING», «FULLFØR SETNINGEN», «FINN ET ANTONYM ELLER ET SYNONYM», «HVILKET ORD SKAL UT? HVORFOR?», «GI EKSEMPLER PÅ… », «HVA VET DU OM...?». Noen av brettene har «hjelpeord» nederst.

Bla i utdrag av produktet