Brettspel (nynorsk)

Ei samling brettspel frå nivå A1 til B2

  • Artnr: 101029

Beskrivelse av artikkelen

Kopieringsoriginal. 58 spill.

Permen er ei samling med brettspel frå nivå A1 til B2. Permen inneheld også brettspel til naturfag og samfunnsfag i grunnskule/førebuande vaksenopplæring.

Forstørr brettspela til A3. Ei gruppe på 2–3 deltakarar spelar saman. Kvar deltakar har ei spelebrikke. F.eks. kan små legoklossar i ulike fargar brukast. Kvar gruppe har ein terning. Viss det er eit ønskje om at spelet skal vare lenger, kan ein bruke terning med berre 1, 2 og 3.

Kvart brett har frå 15 til 75 «stasjonar». Spela legg til rette for munnleg aktivitet. Eksempel på oppgåver er «FORTEL», «LAG EI SETNING», «FULLFØR SETNINGA», «FINN EIT ANTONYM ELLER ET SYNONYM», «KVA FOR EIT ORD SKAL UT? KVIFOR?», «GI EKSEMPEL PÅ …», «KVA VEIT DU OM…?». Nokre av bretta har «hjelpeord» nedst.

Omsetjing til nynorsk ved Astrid Helleve Fylkesnes.

Bla i utdrag frå produktet

lagt til handlevogn