50 timer samfunnskunnskap

Dekker målene i Læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap (2012)

  • Artnr: 101024

Beskrivelse av artikkelen

Kopieringsoriginal. 199 sider.

"50 timer samfunnskunnskap - elevbok" og "50 timer samfunnskunnskap - lærerperm" er nå (2017) revidert og slått sammen til en perm. Innholdet er fornyet, og stoffet er omstrukturert. Flere nye aktiviserende tilleggsoppgaver er med i permen.

Elevbok

I tillegg til samtalespørsmålene er også skriveoppgavene plassert rett etter teksten til det enkelte tema. Den første delen av permen kan kopieres som et samlet hefte til elevene før kursstart.

Lærerdel

I lærerdelen finnes et rikelig utvalg av tilleggsmateriell som legger til rette for muntlig aktivitet, samarbeid og repetisjon. Læreren kopierer og klipper opp tilleggsmateriellet etter behov.

----------------

50 timer samfunnskunnskap dekker målene i Læreplan for 50 timer samfunnskunnskap (2012).

Elevboka inneholder tekster i et enkelt språk og spørsmål til samtale. Lærerdelen inneholder skriveoppgaver og tilleggsmateriell. Skriveoppgavene er varierte og legger til rette for mange gjentakelser. Ved å bruke ordene i ulike sammenhenger vil elevene bygge opp et ordforråd i de ulike emnene i læreplanen. Tilleggsmateriellet gir mulighet for muntlig aktivitet, samarbeid og repetisjon. Hensikten er at elevene skal lære nye ord samtidig som de får nye kunnskaper. Når ordforråd og faktaopplysninger er på plass, vil elevene kunne være i stand til å samtale om emnene i læreplanen.

Tekstene er skrevet for elever som er på nivå A2/B1 i norsk. Elevboka, skriveoppgavene og tilleggsmateriellet er prøvd ut på elever på nivå A2/B1 som valgte å ta kurset på norsk.

Noen elevsitater:

Jeg likte godt brettspill, spørrekort og gruppearbeid.

Jeg likte godt å jobbe i par og sette sammen lapper. Jeg er kjempefornøyd med kurset.

På kurset lærer jeg ting som jeg kan trenge en dag. Vi lærer nye ting, og vi snakker norsk.

Mye nyttig informasjon. Interessant læringsprosess. Mange interessante oppgaver for å huske stoffet.

Aktiviteter og oppgaver er bra. Da er det morsomt i klassen.

Det var mange forskjellige aktiviteter på kurset. 

Jeg likte å jobbe med norsk språk og få mye informasjon om Norge.

Bla i utdrag av elevboka