Vägunderhåll

Kantskärning/grusåtervinning med väghyvel

Inom vägunderhåll utför vi bl.a.

 • Grushyvling
 • Grusåtervinning/kantskärning
 • Dikning
 • Trumbyten

Markarbeten

Grundisolering

Detta utför vi bl.a. inom markarbeten

 • Tomtplaneringar
 • Dränering/grundisolering
 • Bergborrning och stenspräckning
 • Trädfällning
 • Avlopp

Transporter

Pool

Detta transporterar vi

 • Vatten till pooler eller brunnar
 • Grus
 • Fyllnadsjord och matjord
 • Utställning av container (byggavfall m.m)
 • Allt som går att frakta på en lastbil